Ordinær generalforsamling 2021

16. maj 2021 -- Tilføjet af : webmaster

Sted: Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan ses her).

  1. Valg af dirigent og skriftfører
  2. Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent for 2022.
  6. Valg af formand/kasserer (Arne er på valg).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ingen er på valg).
  8. Valg af 2 suppleanter (Frederik er på valg modtager genvalg, Mikkel opstiller til den ledige plads )
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Diverse.

 

Efter generalforsamlingen afholdes årets trofæaften for trofæer fra 2020. 

Årets trofæ i Danmark, Årets trofæ i udlandet og andre trofæer vil blive præmieret. 

Kom med dit trofæ og fortæl din spændende historie.

Seneste nyheder

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/