Sneum Sogns Jagtforenings historie:

Sneum Sogns Jagtforening blev i 1936 startet af 11 initiativrige mænd med det formål at fremme fællesskabet mellem jægere i Sneum og Omegn.

Fra starten har det været muligt at optage medlemmer, der ikke var bosiddende i sognet. Her i 2020 er det kun en lille del af foreningens ca. 180 medlemmer der er bosiddende i sognet.

Idag er vi en lokalforening under Danmarks Jægerforbund, og ud over de arrangementer som holdes i Jægerforbundets regi beskæftiger vi os med følgende: udlejning af jagt til medlemmer, flugtskydning, riffelskydning, studiekredsaftener, familieture, bygning af jagtknive, jagtfest o.s.v.

I fremtiden vil vi også satse mere på ungdomsarbejdet - flere piger i foreningen - o.s.v.

Som du kan se, er det ikke kun udlejning af jagt, der er vores hovedformål, men især det sociale samvær jægerne imellem der optager os mest.

Formænd gennem tiderne:

1990 -           Arne Nordby (nuværende formand)

1984 - 1990  Jørgen Josefsen

1977 - 1984  Svend Larsen

1966 - 1977  Ejnar Eriksen

1958 - 1966  Carl Kofoed

1953 - 1958  Johs. Josefsen

1948 - 1953  Carl Kofoed

1940 - 1948  Karl Jensen

1936 - 1940  K. A. Kristensen

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/