Køb og salg

Har du noget du gerne vil sælge, mangler du en jagtkammerat, eller står du og mangler noget brugt grej, så send en mail med tekst og evt. billede til:

Frederik Højberg Nielsen på f.h.n@godmail.dk

Interesse for fællesjagt?

Allerup Jagtselskab vil i jagtsæson 2020/21 tilbyde jagtinteresserede (fortrinsvis nyjæger og jæger uden egen jagtmulighed) mulighed for, at kunne deltage i nogle af Allerup Jagtselskabs fællesjagter.

Allerup Jagtselskab råder over ca. 235 ha jagtrevir i henholdsvis Allerup, Krogsgård, Solbjerg samt Strellev og arrangerer fællesjagter for konsortiets medlemmer ca. 10 gange på en jagtsæson. Du har nu som nyjæger, jæger uden egen jagtmulighed, men også andre jagt in- teresserede, mulighed for at komme på en interesseliste, der med kort varsel (1-3 dage før jagtdato) vil blive aktiveret. Aktiveringen vil ske på betingelse af, at der på fællesjagtdag ikke er nok jæger til at lave en fornuftig opdækning af jagtdagens såter.

En jagtdag koster 500,00 kr. incl. forplejning.
Interesserede kan henvende sig til Dan Novrup på dno@novrup.com

Kontaktoplysninger på interesserede skal indeholde: Navn, telefon nr., alder, jagt-anciennitet, med/ uden hund.

Interesselister lukker for til meldinger 17. juli 2020, der vil inden efterårsjagtsæsonens start blive afholdt et lille informationsmøde for interesserede.

Listen vil blive lavet efter først til mølle-princippet.

Interesselisten vil blive aktiveret efter en vurdering af jagt-anciennitet og tilmeldingsnummer. Jagtdeltagelse ingen garanti.

Venlig hilsen

Allerup Jagtselskab

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/