Egne nyheder

22. maj 2022 19.52
Salg af dige- og engkort tirsdag den 21. juni 2022 kl.18:30. Hos Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg. Pris: Engkort kr. 350,- Digekort kr. 750,-
22. maj 2022 19.36
Lørdag den 25. juni 2022 afholdes den årlige skydedag i Sneum Sogns Jagtforening. Prisen er som tidligere kr. 100 for hele dagen inkl. forplejning. Af hensyn til indkøb skal der ske tilmelding til bestyrelsen senest den 21. juni 2022. NB: du må gerne invitere en jagtkammerat med. Prisen for ikke medlemmer er kr. 200.
30. apr. 2022 15.45
Rågekolonier må "reguleres", for eksempel ved at skyde råger i en periode. Regulering kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at rågeunger må skydes, når de er uden for reden fra 1. maj til 15. juni. Det er den mest almindelige form for regulering at skyde ungerne.
15. apr. 2022 19.23
Den nyeste udgave af Rapanden ligger her på hjemmesiden nu.
26. mar. 2022 14.37
Erik Thiim er ikke længere koordinator for rågereguleringen i Esbjerg Kommune. Nu er det Paul-Erik Jensen fra Hjerting Jagtforening, som er rågereguleringskoordinator. Er du interesseret i at vide mere om rågereguleringen i Esbjerg Kommune, kan du henvende dig til: Paul-Erik Jensen, email:pej@hjertingmail.dk
19. mar. 2022 14.35
Som tidligere år har Sneum Sogns Jagtforening lejet 100 m. banen i Måde. Vi har lejet banen følgende datoer i 2022:
16. mar. 2022 18.29
Der er kommunejagter i Esbjerg Kommunes plantager på følgende datoer:
16. mar. 2022 18.10
JÆGERRÅD Esbjerg og Esbjerg Kommune indbyder Nyjægere i Esbjerg kommune til hagljagt i Guldager Plantage.
13. mar. 2022 17.24
Foreningen bliver desværre nødt til at aflyse madaftenen, da vi kun har fået tilmeldinger fra 10 personer.
16. feb. 2022 16.15
Sneum Sogns Jagtforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00 hos formand Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg.
Archives
Ingen.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/