Egne nyheder

4. maj 2021 17.43
I 2021 forsøger vi igen at holde fast i traditionen, så derfor afholdes der bukketræf hos Arne, Præstegårdsvej 3, 6731 Tjæreborg den 16. maj 2021 kl. 9:00. Foreningen er denne dag vært ved morgenkaffe med rundstykker og en lille en til halsen. Mød op til en hyggelig formiddag, hvor du kan fremvise din skudte buk, og hvis du ikke har skudt noget, så mød og fortæl om din oplevelse.
4. maj 2021 17.36
Lørdag den 26. juni 2021 afholdes den årlige skydedag i Sneum Sogns Jagtforening. Prisen er som tidligere kr. 100 for hele dagen inkl. forplejning. Af hensyn til indkøb skal der ske tilmelding til bestyrelsen senest den 22.juni 2021. NB: du må gerne invitere en jagtkammerat med. Prisen for ikke medlemmer er kr. 200.
25. mar. 2021 18.49
Den nyeste udgave af Rapanden ligger her på hjemmesiden nu.
24. mar. 2021 12.50
Nu nærmer bukkejagten sig - har du lyst til at komme på bukkejagt i kommunens skove, er der indtegning på Naturskolen i Guldager Plantage, Guldager Stationsvej 105, onsdag den 21. april 2020 kl. 19.00 - 20.00. Prisen for jagterne er kr. 300 pr. morgen +700 for 1 skudt buk. Tilbud 4 jagter for kr. 1000,-. Er du forhindret denne aften, kan du kontakte Thomas Christensen på mobil 60693331 for at se, om der er en ledig jagt.
13. mar. 2021 09.42
27. december 2021 er der rævejagt i Sønderhede. Hostrup Jagtforening  afholder rævejagt i Sønderhede. Alle er velkommen.
11. mar. 2021 18.29
Der er kommunejager i Esbjerg Kommunes plantager på følgende datoer:
1. jan. 2021 12.45
Rågekolonier må "reguleres", for eksempel ved at skyde råger i en periode. Regulering kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at rågeunger må skydes, når de er uden for reden fra 1. maj til 15. juni. Det er den mest almindelige form for regulering at skyde ungerne.
29. dec. 2020 16.41
I en svær coronatid med mange restriktioner og forsamlingsforbud for mere end 10 personer har bestyrelsen besluttet at aflyse rævejagterne i Østskoven og engene. Samtidig har vi besluttet at udsætte generalforsamlingen og trofæaften i februar til sommeren 2021 hvor vi håber at forsamlingsforbuddet på 10 personer er ophævet. (ny dato i aprilnummer af Rapanden).
23. nov. 2020 12.56
På grund af regeringens forlængelse af forsamlingsforbuddet på 10 personer til og med den 13. december, aflyses årets juleskydning hos Arne. Vi afholder selvfølgelig juleskydning igen til næste år.
20. sep. 2020 09.59
Jægerråd Esbjerg og Esbjerg Kommune indbyder alle ungjægere i Esbjerg Kommune til at deltage gratis på alle fællesjagterne.
Archives
Ingen.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/