Vedtægter og kontigent

På generalforsamlingen den 18. februar 2020 blev foreningens vedtægter ændret, så de lever op til Folkeoplysningsloven og DJ´s standardvedtægter.

De nye vedtægter er den 18/2 2020 godkendt af DJ´s hovedbestyrelse.

Du kan se /eller udskrive vedtægterne her

Kontigent

Kontingentet opkæves af Danmarks Jægerforbund .

Den del af kontinget, der vedrører Sneum Sogns Jagtforening fastsættes på den årlige generalforsamling:

Ordinære, seniorer mm.  kr. 100

Ekstraordinære                    kr. 250

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/