Engjagt

Regler for engjagt:

§ 1. Medlemmer af Sneum Sogns Jagtforening, der er i besiddelse af gyldigt jagtkort og jagttegn, har ret til at drive jagt på arealerne i perioden 1. september til 31. januar.

§ 2. Alt jagtbart vildt iflg. jagtloven må skydes, dog må der i perioden kun skydes 1 hare pr. medlem. Husk fasaner og råvildt er fredet.

§ 3. Jagtloven samt lokale fredningsbestemmelser skal overholdes.

§ 4. Parkering må kun finde sted ved offentlig vej.

§ 5. Når der er får på arealerne, skal hunde føres i snor.

§ 6. Henkastning af affald, døde måger, tomme patronhylstre og flasker er naturligvis forbudt. Affald bør samles op, selv om det ikke er dig, der har smidt det.

§ 7. Vis hensyn til afgrøder, kreaturer og gå ikke over anden mands jagt.

§ 8. Vis hensyn til dine jagtkammerater, afstand til andre jægere bør være min. 75 meter.

§ 9. Overtrædelse af jagtloven eller ordensregler kan i grove tilfælde medføre inddragelse af jagtkort samt politianmeldelse.

Bestyrelsen

Google maps kort over engjagen 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/