Aktiviteter

Skydning

Skydedag 2021. Lørdag den 26 juni 2021 afholdes den årlige skydedag i Sneum Sogns Jagtforening.

Program:

kl. 9.00 Morgenkaffe med rundstykker på Måde Skydebaner

kl. 10.00 Sjov skydning og lidt pokalskydning

kl. 12.00 Afgang til Tjæreborg Flugtskydningsbane

kl. 12.30 Der serveres grill pølser

kl. 13.00 Flugtskydning starter

kl. 16.00 Afslutning

Der kan købes patroner på banerne.

Prisen er som tidligere kr. 100 for hele dagen inkl. forplejning. 

Af hensyn til indkøb skal der ske tilmelding til bestyrelsen senest den 22. juni 2021.

NB: Du må gerne invitere en jagtkammerat med. Prisen for ikke medlemmer er kr. 200.

Såfremt der kommer ændringer eller aflysning pga. corona vil du kunne se det her på hjemmesiden eller på vores facebook side.

 

Skydning hos Arne. Igen i år har vi lejet skydevogn (nikkedukke), så vi kan lave lidt flugtskydning. Så har du tid og lyst og mangler lidt træning inden jagtsæsonen, mød op på følgende datoer hos Arne Nordby, Pæstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg:

Tirsdag den 3. august kl. 19:00

Tirsdag den 10. august kl. 19:00

Tirsdag den 17. august kl. 19:00

Fredag den 20. august kl. 19:00 (pokalskydning og afslutning m/pølser)

Patroner kan købes på banen.
Der vil være instruktør tilstede alle aftener, så hvis du har brug for lidt gode råd, så hjælper John.

 

Jagt

Salg af dige- og engkort 22. juni 2021 kl.18:30 hos Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg

Pris: Engkort kr. 350,- Digekort kr. 750,-

De der har indløst digekort i 2020 har fortrinsret til digekort i 2021 såfremt kontingent er indbetalt rettiddigt. Er du forhindret i at komme denne aften skal du kontakte Hans Nielsen inden den 15. juni 2021, idet kortet ellers vil blive solgt ved lodtrækning.

Kl. 19.30 foretages der lodtrækning af ikke solgte/afhentede digekort.

Engkort kan købes af alle medlemmer. Gæstekort til ikke medlemmer kan købes hos Arne for kr. 100.

Kort og regler kan ses her 

Vi modtager kun kontanter!

 

Fremvisning af engjagten er mandag den 30. august 2021 kl. 19.00, hvor vi mødes hos Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg.

 

Der er kommunejager i Esbjerg Kommunes plantager på følgende datoer:

Fredag den 29. oktober 2021 i Østskoven

Fredag den 5. november 2021 i Guldager Plantage

Fredag den 12. november 2021 i Marbæk Plantage

Mandag den 15. november 2021 i Guldager Plantage

Fredag den 19. november 2021 i Marbæk Plantage

Fredag den 26. november 2021 i  Østskoven 

Fredag den 7.  januar. 2022 i Marbæk Plantage

Prisen er kr. 475 pr. jagt. Alle interesserede skal henvende sig til Hans Nielsen på tlf. 29681970 eller hansjakobnielsen@gmail.com inden den 1. september 2021 (tilmeldingen  er bindende og foregår efter først til mølle-princippet).

Parolen for kommunjagterne kan læses her.

Jagtjournal over kommunjagterne afholdt i 2020/2021 kan ses her.

10. december 2021 er der nyjægerjagt i Guldager Plantage kl. 9:00. Man er berettiget til at deltage i en nyjægerjagt, hvis man er bosiddende i Esbjerg kommune og har bestået jagtprøven efter 1. januar 2019 og bestået den praktiske haglskydeprøve inden jagten afholdes.

Du kan læse hele invitationen her.  Kontakt Hans Nielsen på tlf. 29681970 eller hansjakobnielsen@gmail.com

27. december 2021 er der rævejagt i Sønderhede. Hostrup Jagtforening  afholder rævejagt i Sønderhede. Alle er velkommen.

8. januar 2022 er der rævejagt i Sønderhede/Marbæk Plantage. Hostrup Jagtforening  afholder rævejagt i Sønderhede og Marbæk Plantage. Mødested jagthytten. Alle er velkommen.

9. januar 2022 er der rævejagt i Østskoven. Tjæreborg Jagtforening og Sneum Sogns Jagtforening afholder fælles rævejagt i Østskoven. Mødested: parkeringspladsen Grønnegårdsvej 26, 6705 Esbjerg Ø, kl. 9:00 Alle er velkommen. Der må skydes snepper denne dag. Mød op til en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Kontaktperson: Hans J. Nielsen tlf. 29681970

22. januar 2022 er der rævejagt i Guldager Plantage. Esbjerg Jagtforening  rævejagt i Guldager Plantage. Mødested: Guldager stationsvej 105, 6710 Esbjerg V, kl. 9:00 Alle er velkommen. Der må skydes snepper denne dag. Mød op til en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Kontaktperson: Jens Christensen.

22. januar 2022 er der rævejagt i Sønderhede/Marbæk Plantage. Hostrup Jagtforening  afholder rævejagt i Sønderhede og Marbæk Plantage. Mødested jagthytten. Alle er velkommen.

 

Diverse aktiviteter

Bukketræf hos Arne den 16. maj 2021 kl. 9.00. Der afholdes bukketræf hos Arne. Foreningen er vært ved morgenkaffe med rundstykker og en lille en til halsen.

Kom og vis din skudte buk. Hvis du ikke har haft gevinst, så mød op til nogle hyggelige timer sammen med jagtkammeraterne.

Sted: Hos Arne, Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg.

 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 22. juni 2021 kl. 20:00.

Sted: Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan ses her).

  1. Valg af dirigent og skriftfører

  2. Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse.

  4. Indkomne forslag.

  5. Fastlæggelse af kontingent for 2022.

  6. Valg af formand/kasserer (Arne er på valg).

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ingen er på valg).

  8. Valg af 2 suppleanter (Frederik er på valg modtager genvalg, Mikkel opstiller til den ledige plads )

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  10. Diverse.

 

Trofæ-aften 2021

Efter generalforsamlingen den 22. juni 2021 afholdes årets trofæaften for trofæer fra 2020.

Årets trofæ i Danmark, Årets trofæ i udlandet og andre trofæer vil blive præmieret.

Kom med dit trofæ og fortæl din spændende historie.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/