Aktiviteter

Skydning

Skydedag 2023. Lørdag den 24. juni 2023 afholdes den årlige skydedag i Sneum Sogns Jagtforening.

Program:

kl. 9.00 Morgenkaffe med rundstykker på Måde Skydebaner

kl. 10.00 Sjov skydning og lidt pokalskydning

kl. 12.00 Afgang til Tjæreborg Flugtskydningsbane

kl. 12.30 Der serveres grill pølser

kl. 13.00 Flugtskydning starter

kl. 16.00 Afslutning

Der kan købes patroner på banerne.

Prisen er som tidligere kr. 100 for hele dagen inkl. forplejning. 

Af hensyn til indkøb skal der ske tilmelding til bestyrelsen senest den 21. juni 2023.

NB: Du må gerne invitere en jagtkammerat med. Prisen for ikke medlemmer er kr. 200.

 

Skydning hos Arne. Igen i år skal vi have gang i vores  skydevogn (nikkedukke). Så har du tid og lyst og mangler lidt træning inden jagtsæsonen, mød op på følgende datoer hos Arne Nordby, Pæstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg:

Tirsdag den 1. august kl. 19:00

Tirsdag den 8. august kl. 19:00

Tirsdag den 15. august kl. 19:00

Fredag den 18. august kl. 18:30 (pokalskydning og afslutning m/pølser)

Patroner kan købes på banen.
Der vil være instruktør tilstede alle aftener, så hvis du har brug for lidt gode råd, så hjælper John.

 

Juleskydning hos Arne
Lørdag den 2. december 2023 mødes vi til juleskydning hos Arne (Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg). I år bruger vi vores nye skydevogn - så glæd dig til noget spændende skydning.

Arrangementet starter kl. 12.30, hvor vi skyder et par timer og derefter er der gløgg og æbleskiver.
Inviter en god jagtkammerat med, jo flere vi er, jo sjovere bliver det. Ammunition kan købes og vi modtager selvfølgelig mobilepay.

 

Riffelskydning i Måde
Som tidligere år har vi lejet 100 m. banen i Måde. Vi har lejet banen følgende datoer i 2024:

Onsdag den 17. april 2024 kl. 18-20

Onsdag den 24. april 2024 kl. 18-20

Onsdag den 1. maj 2024 kl. 18-20

Onsdag den 8. maj 2024 kl. 18-20 (afslutning m. grillpølser + pokalskydning)

Der vil naturligvis være instruktører tilstede, så du kan forbedre din skydning og få rettet de småfejl du har.
Mød op til nogle gode og spændende aftener sammen med dine jagt- kammerater.

Ammunition kan købes på banen og vi modtager selvfølgelig mobilepay.

 

Jagt

Der er kommunejager i Esbjerg Kommunes plantager på følgende datoer:

Fredag den 27. oktober 2023 i Østskoven (2 ledige pladser)

Fredag den 3. november 2023 i Guldager Plantage

Fredag den 10. november 2023 i Marbæk Plantage

Mandag den 13. november 2023 i Guldager Plantage

Fredag den 17. november 2023 i Marbæk Plantage (5 ledige pladser)

Fredag den 24. november 2023 i  Østskoven (3 ledige pladser)

Fredag den 5.  januar. 2024 i Marbæk Plantage (5 ledige pladser)

Prisen er kr. 475 pr. jagt. Alle interesserede skal henvende sig til Hans Nielsen på tlf. 29681970 eller hansjakobnielsen@gmail.com inden (tilmeldingen  er bindende og foregår efter først til mølle-princippet).

Parolen for kommunjagterne kan læses her.

8. december 2023 er der nyjægerjagt i Guldager Plantage kl. 9:00. Man er berettiget til at deltage i en nyjægerjagt, hvis man er bosiddende i Esbjerg kommune og har bestået jagtprøven efter 1. januar 2019 og bestået den praktiske haglskydeprøve inden jagten afholdes.

Du kan læse hele invitationen her.  Kontakt Frederik Nielsen på tlf. 22911373 eller f.h.n@godmail.dk

7. januar 2024 er der rævejagt i Østskoven. Tjæreborg Jagtforening og Sneum Sogns Jagtforening afholder fælles rævejagt i Østskoven. Mødested: parkeringspladsen Grønnegårdsvej 26, 6705 Esbjerg Ø, kl. 9:00 Alle er velkommen. Der må skydes snepper denne dag. Mød op til en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Kontaktperson: Hans J. Nielsen tlf. 29681970

14. januar 2024 er der rævejagt i Tjæreborg Enge. Tjæreborg Jagtforening og Sneum Sogns Jagtforening afholder fælles rævejagt i Tjæreborg Enge. Mødested: Tjæreborg Vindmølle, Østerbyvej 70, 6731 Tjæreborg  kl. 9:00 Alle er velkommen. Efter rævejagten serveres gule ærter. Mød op til en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Kontaktperson: Hans J. Nielsen tlf. 29681970

21. januar 2024 er der rævejagt i Guldager Plantage. Esbjerg Jagtforening  rævejagt i Guldager Plantage. Mødested: Guldager stationsvej 105, 6710 Esbjerg V, kl. 9:00 Alle er velkommen. Der må skydes snepper denne dag. Mød op til en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Kontaktperson: Jesper Balslev Jørgensen (mobil 30166660)

Da der maksimal kan deltage 25 jægere er tilmelding nødvendigt senest mandag den 15. januar til Jesper Balslev Jørgensen (mobil 30166660). Ønskes hund med skal dette meddelelses ved tilmeldingen. Mød op til en hyggelig dag sammen med dine jagtkammerater. Alle jægere er velkomne.

 

Diverse aktiviteter

Ordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19:00.

Sted: Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne (vedtægterne kan ses her).

  1. Valg af dirigent og skriftfører

  2. Fremlæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2023 til godkendelse.

  4. Indkomne forslag.

  5. Fastlæggelse af kontingent for 2024.

  6. Valg af formand/kasserer (Arne er på valg).

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ingen er på valg).

  8. Valg af 2 suppleanter (Lars Larsen og Mikkel Hedegaard er på valg)

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  10. Diverse.

 

Trofæ-aften 2024

Efter generalforsamlingen den 20. februar 2024 afholdes årets trofæaften for trofæer fra 2023.

Årets trofæ i Danmark, Årets trofæ i udlandet og andre trofæer vil blive præmieret.

Kom med dit trofæ og fortæl din spændende historie.

 

Bukketræf hos Arne den 16. maj 2024 kl. 9.00. Der afholdes bukketræf hos Arne. Foreningen er vært ved morgenkaffe med rundstykker og en lille en til halsen.

Kom og vis din skudte buk. Hvis du ikke har haft gevinst, så mød op til nogle hyggelige timer sammen med jagtkammeraterne.

Sted: Hos Arne, Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/