Nyhedsoversigt

27. jan. 2022
Som medlem af jægerforbundet kan du i disse dage finde februar-nummeret af Jæger i postkassen og online. Er du ikke medlem endnu, kan du læse den gratis appetitvækker her.
27. jan. 2022
DJ har fået tilsagn om støtte til seks forskellige projekter vedr. vildtforskning. Fem af dem er støttet af jagttegnsmidlerne, det sjette af Jægernes Naturfond.
26. jan. 2022
Naturstyrelsens vision for bl.a. mere natur og friluftsliv på statens arealer har ikke til hensigt at begrænse jagten. For jagt er jo også friluftsliv, siger NST-direktøren.
25. jan. 2022
Erfaringer fra 2021 viste at 55 pct. af de ducktubes som indgik i en undersøgelse, igangsat af Water Fowlers Network, leverede et kuld ællinger.
24. jan. 2022
Fremover skal alle væsentlige dele af et våben registreres i forbindelse med ansøgning om våbentilladelse.
24. jan. 2022
Jagtforeninger kan søge om kompensation for økonomiske tab forårsaget af Covid-19. Der er ansøgningsfrist den 7. marts 2022.
21. jan. 2022
Rotter er no go på det ca. 12 ha store Hou Røn, som er et af statens vildtreservater. Hou Strandjagtforening har påtaget sig opgaven at bekæmpe de små gnavere.

Nyheder fra kreds 4

Kurser og arrangementer

9. nov. 2021
Det er ikke hver dag at et stort, udenlandsk jagtmedie tager turen til Danmark. Men det er hvad Danny Christensen, som har startet The Urban Huntsman, har gjort.
5. nov. 2021
Jægerforbundet og Miljøstyrelsen afholder i alt fem temaaftener rundt omkring i det jysk-fynske ultimo november. Det koster ikke noget at deltage, og alle er velkomne!
4. nov. 2021
Sådan kunne overskriften meget vel lyde på DJ's efteruddannelseskurser for jagttegnskursuslærere – 24 timers nørderi på højt plan.
1. sep. 2021
En tiltrængt opdatering af Jagtprøven.dk byder på nye funktioner til både jagttegnskursuslærere- og aspiranter samt gratis adgang for medlemmer af DJ.
24. aug. 2021
Vejret var med udstillere, instruktører og besøgende nyjægere da DJ's kreds 6 og 7 søndag afholdte et fælles Hunting Skills i Køge – arrangementet var velbesøgt.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/