Regler for digejagten:

Nedenstående regler for digejagten er udarbejdet i samarbejde med Darum Jagtforening og Tjæreborg Jagtforening og er således gældende for alle 3 foreninger.

§  1. Indehavere af gyldig jagtkort har ret til at drive jagt på arealet 1.  september til 31. januar med følgende begrænsninger.  Nordvest for slusen: Må der ikke jages på forland og på digeskråningen fra slusen til en linje 285 meter nord for huset på slusen, samt indenfor digekronen til en linje 200 meter nord for sogneskellet mellem Sneum og Tjæreborg sogne. Sydøst for slusen: Må der ikke jages på forland og digeskråningen fra slusen til det gamle å udløb, samt uden for en gl. strandlinje ( se kortet). Digegravens nordlige bred hører ikke med til jagten.

§ 2. Alt jagtbart vildt iflg. jagtloven må skydes, dog må der i perioden kun skydes 1 hare pr. medlem. Husk fasaner og råvildt er fredet.

§ 3. Jagtloven samt lokale fredningsbestemmelser skal overholdes, der må kun udøves trækjagt på fuglevildt.

§ 4. Parkering må kun finde sted ved offentlig vej.

§ 5. Når der er får på arealerne, skal hunde føres i snor.

§ 6. Henkastning af affald, døde måger, tomme patronhylstre og flasker er selvfølgelig forbudt. Affald bør samles op, selv om det ikke er dig, der har smidt det.

§ 7. Vis hensyn til afgrøder, kreaturer og gå ikke over anden mands jagt.

§ 8. Vis hensyn til dine jagtkammerater, afstand til andre jægere bør være min. 75 meter.

§ 9. Overtrædelse af jagtloven eller ordensreglerne kan i grove tilfælde medføre inddragelse af jagtkort samt politianmeldelse.

Bestyrelsen

Google maps billede over digejagten

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/