Nyheder fra Sneum Sogns Jagtforening

2. jun. 2021 18.44
Prisen for bukkejagterne i kommunens skove er nu kun kr. 150 pr. morgen + 700 kr. for 1 skudt buk. Prisen gælder fra 2. juni og frem til den 28. juni.
16. maj 2021 10.58
Ordinær generalforsamling tirsdag den 22. juni 2021 kl. 20:00. Sted: Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg. Dagsorden ifølge vedtægterne.
16. maj 2021 11.05
Salg af dige- og engkort 22. juni 2021 kl.18:30 Hos Arne Nordby, Præstegårdsvej 3, Allerup, 6731 Tjæreborg Pris: Engkort kr. 350,- Digekort kr. 750,-
4. maj 2021 17.36
Lørdag den 26. juni 2021 afholdes den årlige skydedag i Sneum Sogns Jagtforening. Prisen er som tidligere kr. 100 for hele dagen inkl. forplejning. Af hensyn til indkøb skal der ske tilmelding til bestyrelsen senest den 22.juni 2021. NB: du må gerne invitere en jagtkammerat med. Prisen for ikke medlemmer er kr. 200.
4. maj 2021 17.43
I 2021 forsøger vi igen at holde fast i traditionen, så derfor afholdes der bukketræf hos Arne, Præstegårdsvej 3, 6731 Tjæreborg den 16. maj 2021 kl. 9:00. Foreningen er denne dag vært ved morgenkaffe med rundstykker og en lille en til halsen. Mød op til en hyggelig formiddag, hvor du kan fremvise din skudte buk, og hvis du ikke har skudt noget, så mød og fortæl om din oplevelse.

Lokale nyheder og arrangementer

03.06.2019
Kreds 4 med nyjægerkoordinator Dorthe Fallesen Frimann viste på fornem vis hvordan man kan stable et både velsmagende, underholdende og informativt nyjægerarrangement på benene.
29.05.2019
Søndag den 2. juni byder Danmarks Jægerforbund, Kreds 4, alle nyjægere og andre interesserede til en dag i jagtens verden.
05.04.2019
To temaaftener i det sønderjyske skal sætte fokus på sygdomme hos vildsvin. Det er gratis at deltage for alle, og programmet foregår både indenfor og udendørs. Du kan tilmelde dig i linkene i artiklen her.
15.03.2019
130 syd- og sønderjyske jægere mødte op til et roligt – nogle mente måske lidt for roligt – kredsmøde i Danmarks Jægerforbunds kreds 4.
25.02.2019
80 videbegærlige sønderjyske jægere var mødt op, da Danmarks Jægerforbund og Landbrug & Fødevarer holdt møde om vildsvin og vildsvineforvaltning i Åbenrå. Her delte to tyske eksperter ud af deres viden, og mødedeltagerne fik også en s…

Nyheder fra Jægerforbundet

11. jun. 2021
Kreds 3 skal sammen med DJ og et nyt initiativ vende udviklingen, når det kommer til medlemsnedgang, jægernes synlighed, mv. Kredsen er klar til at tage udfordringen op.
11. jun. 2021
Ugens møde i Vildtforvaltningsrådet havde mange interessante punkter på dagsordenen – bl.a. forvaltningsplan for skarv og status på hjortevildtet.
11. jun. 2021
Vildtforvaltningsrådet er splittet i spørgsmålet om andeudsætning, og derfor kommer rådet nu med en delt anbefaling til miljøministeren.
11. jun. 2021
Miljøministeren har afholdt stor onlinekonference, hvor der blev gjort status over den foreløbige proces og set fremad. DJ ønsker mere fokus på vildtet.
10. jun. 2021
Det er med stor glæde, vi kan præsentere to nyudnævnte forbundsinstruktører.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/