Nyheder fra Sneum Sogns Jagtforening 

15. jul. 2024 08.10
I august måned begynder vi igen med flugtskydning hos Arne, hvor vi rigtig skal have gang i vores skydevogn. Der skydes på følgende datoer: Tirsdag den 6. august kl. 19:00
29. jun. 2024 15.39
Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 17:00 afholder Sneum Sogns jagtforening og Tjæreborg jagtforening i samarbejde med Hikmicro og Ribe Jagt & Fiskeri en tema-aften omkring natjagt.
23. jun. 2024 08.00
Danmarks Jægerforbund har udviklet et nyt IT-system (jægerweb), som gør det muligt for jagtforeningerne at udsende en gruppe-mail til jagtforeningens medlemmer. Muligheden kan bruges, når der sker noget vigtigt nyt fx når der kommer en ny udgave af "Rapanden" eller der sker noget nyt på hjemmesiden.
22. jun. 2024 20.10
Esbjerg Jægerråd og Esbjerg Kommune indbyder alle nyjægere i Esbjerg Kommune til hagljagt i Guldager Plantage fredag den 6. december 2024.
22. jun. 2024 10.06
Esbjerg Jægerråd og Esbjerg Kommune indbyder alle ungjægere i Esbjerg kommune til at deltage gratis på alle fællesjagter, som afholdes i kommunens plantager.
19. jun. 2024 09.25
Mårhunden har en udbredt ynglende bestand, så den skal behandles som andre ynglende arter. Det er derfor vigtigt, at alle reguleringsjægere kender de nedenstående retningslinjer. 

Nyheder fra Jægerforbundet

18. jul. 2024
Iltsvind, fedtemøg, døde krabber i lange baner og undervandsoptagelser af død havbund skræmmer de fleste.
16. jul. 2024
FM i Jægersporting 2024 ændres tilbage til kun at blive afholdt over én dag, nemlig lørdag den 7. september 2024.
15. jul. 2024
Har du en insektvold på reviret, sikrer den bedre betingelser for fødeemner til vildtet og bidrager til biologisk bekæmpelse af skadedyr i markafgrøden, mv.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/