Regulering af mårhund

6. jul. 2021 -- Tilføjet af : webmaster

Foredrag om regulering af mårhund med Jesper Kjær Illeman fra Danmarks Jægerforbund. Torsdag den 15. juli kl. 18:00. Arrangementet foregår i Jon & Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12, Hjerting, 6710 Esbjerg.
 

Programmet er:

18:30  Velkomst og introduktion

18:45  Hvorfor regulering?

           Hvad gør myndighederne?

           Lovgivning – vildtskadebekendtgørelsen oa. i forhold til regulering af invasive rovpattedyr.

           Arternes biologi, forekomst og afskydning.

20:00  Kaffepause

          Praktisk regulering – type af indsatser afhængig af årstid. Herunder grej og håndtering

          - Regulering med fælder 

          - Regulering på baitpladser 

          - Regulering ved gravjagt 

          - Høstjagt

          Netværk og samarbejde

21:30  Tak for i dag

 

Der vil blive serveret grillpølser fra kl 18:00

Tilmelding til arrangementet senest den 13. juli kl 18:00

Mail Johnny Iversen : jhiv@mail.dk

Mobil Dorte Wilke: 61704332

Seneste nyheder

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/