Årsmøde i Esbjerg Jægerråd

17. jan. 2024 -- Tilføjet af : webmaster

Der afholdes årsmøde i Esbjerg Jægerråd tirsdag den 30. januar 2024 kl. 19:00 i  Jægergården, Skydebanevej 4, 6760 Ribe.

Kredsformand Poul Bundgård deltager i årsmødet.

Hovedbestyrelsesmedlem for kreds 4, Jens Venø, ønsker ikke genvalg til HB, en ny kandidat, tidligere borgmester i Kolding, Jørn Pedersen er inviteret til vores årsmøde og Uffe Nissen forventer at han kommer, så vi kan få lejlighed til at høre, hvad han står for.

Der er valg til Jægerrådsformand og Uffe Nissen stiller ikke op igen, så der skal vælges en ny.

Claus Smedegård og Finn Vind vil orientere om naturgenopretningsprojektet ved Kongeåen, hvor jagten også er i spil.

Jægerrådet har tidligere besluttet at invitere medlemmerne af byrådet til et dialogmøde i løbet af 2024 – vi skal tale om, hvilke emner, der skal rejses overfor politikerne.

Tilmelding til årsmødet på un@chr-iversen.dk

Dagsorden iflg. DJ's vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
  4. Orientering ved repræsentanten for Grønt Råd og evt. andre fora
  5. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  6. Valg af formand (Uffe Nissen er på valg)
  7. Indstilling af op til to kandidater til hovedbestyrelsen og op til to HB-suppleanter (Jens Venø Kjellerup er på valg)
  8. Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet
  9. Indkomne forslag ledsaget af motivation
  10. Eventuelt

Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen.
Kandidater til jægerrådsformand, hovedbestyrelsen, hovedbestyrelsessuppleanter, repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet samt forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal være jægerrådets formand i hænde skriftligt senest tre uger før årsmødet.
Endelig dagsorden med eventuelle bilag vil fremgå af hjemmesiden senest 7 dage før årsmødet.

Alle er velkomne til at deltage i årsmødet - tilmelding senest den 23. januar 2024. 

 

 

 

 

 

Seneste nyheder

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/