Årsmøde i Esbjerg Jægerråd 

24. mar. 2021 -- Tilføjet af : webmaster

Der afholdes årsmøde i Esbjerg Jægerråd onsdag den 14/4 2021 kl. 19:00 pga. coronasituationen afholdes mødet på Vejrup Skydebane, Lourupvej 31A, 6690 Gørding. Tilmeldning senest 12/4 til Uffe Nissen på mobil 40178223 eller på mail: un@chr-iversen.dk.

Årsmøde Esbjerg Jægerråd 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning for rådets virke 
3. Valg af formand 
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og supleanter. 
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

Sted: Vejrup Skydebane, Lourupvej 31A, 6690 Gørding

Seneste nyheder

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/